image

Tegnestuen vandt 3. præmie i konkurrencen om en bebyggelsesplan for Antonihøjen ved Præstø. Den nye bebyggelse opdeles i en række individuelle boligområder, der friholdes fra toppen af Antonihøjen. Områderne afgrænses mod det åbne landskab af præcist formede ovale bøgehække, så der sammen med Antonihøjens markante profil skabes et unikt landskab med sin egen særlige identitet.

Dommerkomiteen bemærkede bl.a.:
”Dommerkomiteen finder forslaget meget robust i forhold til at kunne håndtere forskellige ønsker i fremtiden fra rækkehuse eller mere fritliggende huse. Forslaget arbejder med en simpel og logisk etapedeling, hvor man bygger fra syd mod nord. Dommerkomiteen finder det endvidere positivt og rigtigt at friholde Antonihøjen for bebyggelse samt at det er muligt for Præstøs borgere at bruge området til reaktive aktiviteter.

Bebyggelsesplanen giver også god mulighed for at tiltrække forskellige grupper af mennesker, unge som ældre, enten sammen eller adskilt, i fx bofællesskaber eller almindelig bebyggelse, der hver kan have sit eget særpræg, og som derfor kan berige området med sin identitet. Forslaget er fint gennemarbejdet og let forståeligt”.


Bygherre: Vordingborg Kommune
År: 2016 – Åben arkitektkonkurrence
Præmiering: 3. præmie
Areal: 22,7 HA – ca. 160 boliger
Arkitekt: NOBEL arkitekter

Antonihøjen
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1#2
Tilbage
Tilbage