image

Konkurrenceprojektet fremtræder som et bølget og homogent volumen, der frigør sig fra de øvrige bygninger i den centrale del af Helsinki. Med sine transparente glasfacader vil biblioteket fremstå markant og imødekommende i bybilledet.

Bygningens etageplaner er fleksible og udformet med et minimum af begrænsninger, så biblioteksfunk-tionerne frit kan passes ind i strukturen. Tre store ellipseformende atrier skærer sig ind i bygningen og knytter etagerne sammen til en funktionel og rumlig helhed. Mellem de vertikale kerner og atrierne skabes en serie af forskellige rumligheder, der fremstår med hver sin karakter og orientering ud mod byen.

Der indkom 544 forslag, og vores forslag blev udvalgt som et af de 50 bedste projekter i ”upper class”. Juryen skriver bl.a.: “The strengths of the proposal lie in the clear, functional and flexible concept of the interior spaces. The ground floor level is sufficiently open and easily approachable. Orientation in the building is easy. The openings in the intermediate floors excellently enrich and frame the interior and create in places fine vistas between the floors. In the orientation of the interior spaces, the surrounding landscape scenery has been optimally utilized”.


Bygherre: Helsinki
År: 2012 – Åben international konkurrence
Areal: 25.000 m2
Arkitekt: NOBEL arkitekter

Helsinki - Main Library
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1#2#3#4#5
Tilbage
Tilbage