image

Vinderforslaget er baseret på ideen om at skabe en let og diskret afskærmning, der fremhæver runestenes tyngde og form. Målsætningen er at bevare det særlige nærvær omkring oplevelsen af runestenene samt respektere det samlede monuments historiske komposition.

Afskærmningerne er opbygget med to vinkelformede enheder, der hver især beskytter sin runesten og forankrer de nye elementer til stedet. Vinklen over Harald Blåtands runesten er større og markerer hermed runestenens særlige betydning og placering i det aksiale anlæg. Afskærmningen over Gorms runesten er mindre og vender sig mod Harald Blåtands runesten. Med denne komposition skabes der en tæt arkitektonisk dialog mellem de to runesten, og ankomstarealet foran kirken bevarer sin karakter.

De to vinkler udføres i bronze, der patineres så overfladen fremstår med en irret grønlig nuance. Bronzens stoflighed og farvenuancer vil fremhæve runestenenes grå og rødlige granitoverflader. De øvrige sider i afskærmningerne udføres med store refleksfri glasflader.

Bygherre: Kulturarvsstyrelsen
Ejer: Jelling Kirke
År: 2010 - Åben arkitektkonkurrence
Præmiering: 1. præmie
Arkitekt: NOBEL arkitekter
Klimastyring: Rambøll

Film fra præmieoverrækkelsen
Link til projekt

Afskærmning af runestene
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1#2#3#4
Tilbage
Tilbage