image

NOBEL arkitekter deltog den åbne konkurrence om udformningen af facaderne til det nye parkeringshus i Nordhavn. Konkurrencen var arrangeret af By & Havn og parkeringshuset skal placeres på Trælastholmen med Metroen og Østre Landsret som nærmeste naboer.

Basen udføres med facader af fiberbetonelementer, der indfarves i en rødlig nuance. I nord- og sydfacaden er der udført trekantede åbninger, der følger parkeringsmodulets takt. Mod metroen vil to store cirkulære åbninger understrege bygningens organisering og funktionelle indhold.

Overbygningen udføres med en facadebeklædning med lodrette stokke af solidt havnetømmer. Det karakterfulde materiale refererer til parkeringshusets placering på Trælastholmen og relationen til havnen.

Sammenstillingen mellem den rødlige beton og tømmerstokkenes maritime karakter samt de karakteristiske åbninger i facaden giver parkeringshuset sin helt egen ikoniske identitet. Samtidig skabes der synergi mellem parkeringshuset og de nuværende bygninger og kajarealer på Sundmolen.


Rødovre Musikskole og Café
Jaan Kross - Mindesmærke i Tallinn
Nyt mediehus i Tallinn
Fotografihuset i Oslo
Parkeringshus i Nordhavn
Tampere Art Museum
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt Nobelark