image

Som en del af et nyt boligområde i den sydlige del af Islands Brygge, tæt på Københavns centrum, er der indpasset 26 nye rækkehuse. Boligerne er organiseret omkring en ny anlagt vig, som med sit vandspejl samler bebyggelsen til en unik arkitektonisk og landskabelig helhed.

Boligerne er i tre etager og har egne tagterrasser og terrasser direkte ud til vandet. Bygningerne forskyder sig rytmisk i forhold til hinanden og skaber herved velafgrænsede private opholdsarealer både mod vandet og ankomsten.

De lyse betonfacader danner sammen med partier af hårdtræsbeklædning et rigt og varieret facadeudtryk. Alle materialer er valgt ud fra ønsket om at sikre et optimalt indeklima/miljø, og byggeriet har opnået Svanemærkning.

Læs mere


Uus Telemaja i Tallinn
Dansk Sprognævn flytter til Bogense
Tampere Art Museum
Strandhuse i København
Københavns Hovedbanegård
Rødovre Musikskole og Café
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt Nobelark